Zmiany w zakresie przepisów dotyczących obostrzeń w sporcie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 29 marca 2021 roku w MZOSTiIT zdefiniowano i ustalono zakres dopuszczalnej działalności w obszarze sportu.

Obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe tylko:

  1. z udziałem przedstawicieli sportu zawodowego:
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie;
  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
  • lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie
  1. odbywające się bez udziału publiczności
  2. organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym

Rekomendowane artykuły