OFERTA PRACY w MZOSTiIT – pracownik fizyczny

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce prowadzi nabór na stanowisko Robotnik. Osoby zainteresowane zatrudnieniem winny posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, w …