Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

ul. gen. Józefa Hallera 10,
07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 68 68 oraz 29 760 69 45

sekretariat@mosir.ostroleka.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:

Ryszard Moskalik, iod@mosir.ostroleka.pl, tel.  604 594 183

Więcej na temat ochrony danych osobowych

DANE do FAKTUR

Nabywca:
Miasto Ostrołęka
Plac Gen. Józefa Bema 1
07-410 Ostrołęka
NIP 7582142002

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka
ul. gen. Józefa Hallera 10


NR KONTA:
PKO BP o/Ostrołęka 62 1020 3802 0000 1002 0164 8393

 

Stadion Miejski
ul. Wincentego Witosa 1
tel. 784 151 127
stadion@mosir.ostroleka.pl

Hala Sportowo-Widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia
ul. Romualda Traugutta 1
tel. 29 764 38 25
hala.traugutta@mosir.ostroleka.pl

Park Wodny
ul. Wincentego Witosa 3
tel. 29 764 24 39
parkwodny@mosir.ostroleka.pl

Hala Sportowa im. Mieczysława Jana Mierzejewskiego
ul. Partyzantów 3
tel. 29 769 11 97
hala.partyzantow@mosir.ostroleka.pl

Zespół Kortów Tenisowych
ul. gen. Józefa Hallera 10
tel. 784 151 307 – rezerwacja kortów
sekretariat@mosir.ostroleka.pl

HOSTEL FORTIS
ul. Wincentego Witosa 1
tel. 29 760 68 89
recepcja@mosir.ostroleka.pl

Dział Infrastruktury Technicznej – Drogi
ul. Wiaduktowa 3
tel. 535 300 378

Rowery Miejskie
ul. Partyzantów 3
tel. 505 027 029