Zjeżdżalnie są integralną częścią kompleksu basenów i obowiązują na nich przepisy Regulaminu obiektu.

Na zjeżdżalniach obowiązuje następująca sygnalizacja:

kolor zielony – wolny zjazd
kolor czerwony – zakaz zjazdu

Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.

Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.

Ze zjeżdżalni żółtej mogą korzystać osoby mające min. 110 cm wzrostu, a ze zjeżdżalni czerwonej osoby mające min. 140 cm wzrostu.

Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.

Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.

Zjazd odbywa się pojedynczo.

Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.

Po zapaleniu się światła zielonego należy:
– spokojnie wejść na odcinek startowy,
– schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą pozycję (położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego – nogami w kierunku jazdy),
– lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
– przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
– po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
– wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
Start i zjazd następuje wyłącznie w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów ciała lub utraty życia.
Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratownika.
Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji będą proszone o opuszczenie zjeżdżalni, a także terenu obiektu.
Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy

ZABRANIA SIĘ:

Użytkowania zjeżdżalni w przypadku zauważonych przez użytkownika uszkodzeń zabezpieczeń sygnalizacji świetnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.

Korzystania ze zjeżdżalni bez dopływu wody.

Zjeżdżania w grupach.

Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy.

Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową naprzód.

Biegania i popychania się na podeście startowym i schodach.

Wchodzenia do rury zjazdowej pod prąd do góry od strony lądowiska.

Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.