Cennik korzystania z obiektów Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 7/2020 z dnia 14 STYCZNIA 2020 zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń

OBIEKTY SPORTOWE przy ul. Partyzantów 3

L.p.

Nazwa usługi

Jednostka
miary

Brutto (złotych)

Uwagi

1.

Sala główna

1.1.

Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z jedną szatnią

1 godzina

35

1.2.

Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z zapleczem, szatniami i ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem

1 godzina

70

1.3.

Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty wraz z jedną szatnią na zajęcia rekreacyjno – sportowe

1 godzina

150

1.4.

Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem

1 godzina

200

1.5.

Wynajęcie sali – kortu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

1 godzina

30

1.6.

Wynajęcie sali – kortu: od poniedziałku do piątku w godzinach

15.00-22.00 oraz w soboty i niedziele

1 godzina

40

1.7.

Wynajęcie sali – kortu na zajęcia dla dzieci i młodzieży dla grup 4-6 osobowych, organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

20

2.

Boiska piłkarskie wraz z trybunami i szatniami

2.1.

Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym

1 mecz

150

Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie.

2.2.

Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym

1 mecz

120

Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie.

3.

Trening piłkarski

3.1.

Trening na boisku głównym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią

1 godzina

30

3.2.

Trening na boisku głównym drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią

1 godzina

25

3.3.

Zajęcia sportowe na boisku treningowym klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią

1 godzina

20

3.4.

Wynajęcie boiska głównego przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty

1 godzina

400

3.5.

Wynajęcie boiska treningowego przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty

1 godzina

200

3.6.

Oświetlenie boiska

1 godzina

20

4.

Strefa odnowy biologicznej

4.1.

Poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-15.00

1 cykl

80

4.2.

Poniedziałek – piątek w godzinach 15.00-22.00

1 cykl

120

4.3.

weekendy w godzinach 8.00-22.00

1 cykl

150

4.4.

Karnet

5 cykli

400

5.

Usługi reklamowe

5.1.

Baner reklamowy

1m2 /miesiąc

10

Uwagi:
1. 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej.
2. W strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maks. 6 osób.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 7/2020
z dnia 14 STYCZNIA 2020 zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Zarządu
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 1

L.p.

Nazwa usługi

Jednostka
miary

Brutto (złotych)

Uwagi

1.

Hala główna

1.1.

Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią

1 godzina

50

1.2.

Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z zapleczem, szatniami i ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem

1 godzina

120

1.3.

Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty, wraz z jedną szatnią na zajęcia rekreacyjno – sportowe

1 godzina

250

1.4.

Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem

1 godzina

500

1.4.1.

Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem

1 dzień

5 000

2.

Sala sportów walki, siłownia

2.1.

Kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią

1 godzina

20

2.2.

Osoby indywidualne: sala + przebieralnia z szafką

1 godzina

5

3.

Osoby indywidualne korzystające z:

3.1.

Stół do tenisa stołowego (od jednej osoby)

1 godzina

4

3.2.

Ring bokserski (od jednej osoby)

1 godzina

4

4.

Korzystanie z ringu

4.1.

Zawody organizowane na obiekcie przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z rozstawieniem ringu

1 dzień

800

4.2.

Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty

1 dzień

2000

5.

Usługi dodatkowe na imprezy sportowe

5.1.

Przygotowanie hali do zawodów sportowych w tym: rozłożenie wykładziny, ustawienie krzeseł (do 400 sztuk) i stołów.

1 rozłożenie

350

6.

Usługi reklamowe

6.1.

Baner reklamowy

1m2 /miesiąc

15

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 7/2020
z dnia 14 STYCZNIA 2020 zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Zarządu
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń

OBIEKTY SPORTOWE przy ul. Witosa 1 (stadion)

L.p.

Nazwa usługi

Jednostka
miary

Brutto (złotych)

Uwagi

1.

Mecz piłki nożnej na boisku głównym wraz z trybunami i szatniami

1.1.

Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 mecz

150

Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie.

1.2.

Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 mecz

120

Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie.

2.

Trening piłkarski na boisku głównym wraz z szatnią

2.1.

Trening na boisku głównym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

30

2.2.

Trening na boisku głównym drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

25

2.3.

Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty

1 godzina

400

3.

Zawody lekkoatletyczne

3.1.

Przygotowanie stadionu do zawodów lekkoatletycznych w tym; wyznaczenie torów, bieżni, rzutni, skoczni, urządzeń do pomiarów

1 szt.

250

4.

Boisko ze sztuczną trawą wraz z szatnią

4.1.

Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

70

Cena zawiera użyczenie dwóch szatni z natryskami i pokój sędziów

4.2.

Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

50

Cena zawiera użyczenie dwóch szatni z natryskami i pokój sędziów

4.3.

Trening drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

30

4.4.

Trening drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki

1 godzina

25

4.5.

Korzystanie z boiska ze sztuczną trawą przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty

1 godzina

350

4.6.

Oświetlenie boiska sztucznego
1 lampa

1 godzina

20

5.

Usługi reklamowe

5.1.

Baner reklamowy

1 m2/msc

15

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 7/2020
z dnia 14 STYCZNIA 2020 zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Zarządu
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń

KORTY TENISOWE przy ul. Hallera 10

L.p.

Nazwa usługi

Jednostka
miary

Brutto (złotych)

Uwagi

1.1.

Wynajem kortu
w godzinach 9.00-22.00

1 godz./ kort

20

1.2.

Wynajem kortu młodzież i studenci
w godzinach 9.00-22.00

1 godz./ kort

12

1.3.

Zakup karnetu ligowego na 10 godzin gry

1 osoba

80

1.4.

Zakup karnetu dla członka OST na 11 godzin gry

1 osoba

80

1.5.

Zakup karnetu dla członka OST na gry deblowe na 11 godzin gry

1 osoba

50

1.6.

Zakup karnetu na gry deblowe na 11 godzin gry

1 osoba

70

1.7.

Zakup karnetu na 11 godzin gry

1 osoba

150

1.8.

Wynajem kortu tenisowego na potrzeby organizacji turnieju 1 – dniowego

1 dzień

250

1.9.

Wynajem kortu tenisowego na potrzeby organizacji turnieju 2 – dniowego

2 dni

350

1.10.

Baner reklamowy

1m2 / miesiąc

10

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 7/2020
z dnia 14 STYCZNIA 2020 zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Zarządu
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń

HOSTEL ul. Witosa 1

L.p.

Nazwa usługi

Jednostka
miary

Brutto (złotych)

Uwagi

1.

Pokoje

1.1.

Pokój 1 – osobowy ze śniadaniem

doba

110

1.2.

Pokój 2 – osobowy ze śniadaniem

doba

170

1.3.

Pokój 2 – osobowy PREMIUM ze śniadaniem

doba

220

2.

Inne

2.1.

Sala Konferencyjna

1 godzina

70

2.2.

Sauna

1 cykl (1,5 godziny)

100

Max. 6 osób

2.3.

Siłownia

1 godzina / 1 osoba

10

Uwagi:
1. 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej.
2. W strefie sauny może przebywać jednocześnie maks. 6 osób.
3. Ceny za usługi w strefie odnowy biologicznej dotyczą klientów indywidualnych. Ceny dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu Miasta Ostrołęki ustalane są na podstawie odrębnych umów lub jednorazowych zleceń.