Cennik korzystania z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 43/2023 z dnia 01 lutego 2023 r.  zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń.

Obiekty sportowe przy ul. Partyzantów 3

Sala główna
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z jedną szatnią1 godzina50 zł
Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z zapleczem, szatniami i ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem1 godzina90 zł
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty wraz z jedną szatnią na zajęcia sportowe, rekreacyjne1 godzina150 zł
Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem1 godzina200 zł
Wynajęcie sali – kortu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.001 godzina40 zł
Wynajęcie sali – kortu: od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-22.00 oraz w soboty i niedziele1 godzina50 zł
Wynajęcie sali – kortu na zajęcia dla dzieci i młodzieży dla grup maksymalnie 6 osobowych, organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki 1 godzina35 zł
Wynajęcie sali – kortu: na zajęcia indywidualne z instruktorem MOSiR1 godzina70 zł
Oświetlenie hali w godzinach 7:00-15:001 godzina10 zł
Ring bokserski
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Zawody organizowane na obiekcie przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z rozstawieniem ringu1 dzień800 zł
Wynajem ringu przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty1 dzień3 000 zł
Boiska piłkarskie wraz z trybunami i szatniami
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)Uwagi
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym1 mecz150 złCzas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów.
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym1 mecz120 złCzas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów.
Trening piłkarski
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Trening na boisku głównym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią1 godzina30 zł
Trening na boisku głównym drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią1 godzina25 zł
Zajęcia sportowe na boisku treningowym klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią1 godzina20 zł
Wynajęcie boiska głównego przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty1 godzina400 zl
Wynajęcie boiska treningowego przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty1 godzina200 zł
Oświetlenie boiska1 godzina30 zł
Strefa odnowy biologicznej - Sauna
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)Uwagi
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.001 cykl100 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 15.00-22.001 cykl150 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Wynajem sauny w weekendy w godzinach 8.00-22.001 cykl150 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Sauna - karnet5 cykli500 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Lokale/pomieszczenia i usługi reklamowe
Baner reklamowy1m2 /miesiąc20 zł
Wynajem lokalu / pomieszczenia usługowego w hali1m2 /miesiąc12 zł
Wynajem lokalu / pomieszczenia biurowego w hali dla organizacji pozarządowych1m2 /miesiąc10 zł
Wynajem pomieszczenia magazynowego w hali1m2 /miesiąc8 zł
 

Hala sportowo-widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 1

Hala główna
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią1 godzina100 zł
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią – 1/2 hali1 godzina50 zł
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią – 1/3 hali (1 sektor)1 godzina35 zł
Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym i nagłośnieniem1 godzina150 zł
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty, wraz z jedną szatnią na zajęcia sportowe, rekreacyjne1 godzina250 zł
Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym i nagłośnieniem1 godzina700 zł
Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym i nagłośnieniem1 dzień7 000 zł
Sala sportów walki, siłownia
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią1 godzina25 zł
Osoby indywidualne: siłownia + przebieralnia z szafką1 godzina20 zł
Osoby indywidualne korzystające z:
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Stół do tenisa stołowego1 godzina10 zł
Ring bokserski
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Zawody organizowane na obiekcie przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z rozstawieniem ringu1 dzień800 zł
Wynajem ringu przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty1 dzień3000 zł
Usługi dodatkowe na imprezy sportowe
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Przygotowanie hali do zawodów sportowych w tym: rozłożenie i złożenie wykładziny, ustawienie i zebranie krzeseł (do 400 sztuk) i stołów1 sztuka500 zł
Usługi reklamowe
Baner reklamowy1m2 / miesiąc25 zł
 

Obiekty sportowe przy ul. Witosa 1 (stadion)

Mecz piłki nożnej na boisku głównym wraz z trybunami i szatniami
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)Uwagi
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 mecz150 złCzas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie.
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 mecz120 złCzas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie.
Trening piłkarski na boisku głównym wraz z szatnią
Nazwa usługiJednostka
miary
Cena (brutto)
Trening na boisku głównym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 godzina30 zł
Trening na boisku głównym drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 godzina25 zł
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty1 godzina400 zł
Zawody lekkoatletyczne
Nazwa usługiJednostka
miary
cena (brutto)
Przygotowanie stadionu do zawodów lekkoatletycznych w tym: wyznaczenie torów, bieżni, rzutni, skoczni, urządzeń do pomiarów1 szt.250 zł
Boisko ze sztuczną trawą wraz z szatnią
Nazwa usługiJednostka
miary
Cena (brutto)Uwagi
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 mecz150 złCena zawiera użyczenie dwóch szatni z natryskami i pokoju sędziów
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 mecz100 złCena zawiera użyczenie dwóch szatni z natryskami i pokoju sędziów
Trening drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 godzina30 zł
Trening drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki1 godzina25 zł
Korzystanie z boiska ze sztuczną trawą przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty1 godzina350 zł
Oświetlenie boiska sztucznego1 lampa na 1 godzinę15 zł
Usługi reklamowe
Baner reklamowy1 m2/msc25 zł
 

Korty tenisowe ul. Hallera 10

Kort tenisowy
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)
Wynajem kortu do gry singlowej w godzinach 9.00-22.001 godzina / kort30 zł
Wynajem kortu do gry singlowej młodzież i studenci
w godzinach 9.00-22.00
1 godzina / kort20 zł
Wynajem kortu do gry deblowej w godzinach 9.00-22.001 godzina / kort40 zł
Wynajem kortu do gry deblowej młodzież i studenci
w godzinach 9.00-22.00
1 godzina / kort30 zł
Kort tenisowy zajęcia grupowe i zajęcia z instruktorem
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)
Wynajem kortu - zajęcia dla grup maksymalnie 6 osobowych dzieci
i młodzieży, organizowanych przez kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki
1 godzina / kort30 zł
Wynajem kortu – zajęcia dla grup maksymalnie 6 osobowych dorosłych, organizowanych przez kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki1 godzina / kort40 zł
Wynajem kortu z instruktorem MOSiR – zajęcia indywidualne1 godzina / kort70 zł
Karnety
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)
Zakup karnetu na gry singlowe na 10 godzin gry1 osoba120 zł
Zakup karnetu na gry singlowe młodzież i studenci 10 godzin gry1 osoba75 zł
Organizacja imprez
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)
Wynajem kortów tenisowych na potrzeby organizacji turnieju jednodniowego1 dzień300 zł
Wynajem kortów tenisowych na potrzeby organizacji turnieju dwudniowego2 dni400 zł
Usługi reklamowe
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)
Baner reklamowy1 m2 / miesiąc20 zł
Pozostałe usługi
Nazwa usługiJednostka miarycena (brutto)
Wypożyczenie rakiety do tenisa ziemnego1 godzina / sztuka5 zł
Wypożyczenie maszyny do wyrzucania piłek1 godzina10 zł

Hostel Fortis ul. Witosa 1

Pokoje wynajem
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Pokój 1 – osobowy ze śniadaniemdoba160 zł
Pokój 1 – osobowy ze śniadaniem i obiadokolacjądoba190 zł
Pokój 2 – osobowy ze śniadaniemdoba260 zł
Pokój 2 - osobowy ze śniadaniem i obiadokolacjądoba320 zł
Pokój 2 – osobowy PREMIUM ze śniadaniemdoba320 zł
Pokój 2 – osobowy PREMIUM ze śniadaniem i obiadokolacjądoba380 zł
Sauna
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)Uwagi
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.001 cykl100 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 15.00-22:001 cykl150 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Wynajem sauny w weekendy w godzinach 8.00-22.001 cykl150 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Sauna - karnet5 cykli500 zł1 cykl – 1,5 godziny zegarowej
w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób
Usługi dodatkowe
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Sala Konferencyjna1 godzina70 zł
Sala Klubowa1 godzina70 zł
Siłownia1 godzina / 1 osoba20 zł
Garaże wynajem
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Wynajem garażudoba30 zł
Wynajem garażu1 sztuka / miesiąc300 zł

Lodowisko sezonowe przy ul. Witosa 1

Lodowisko
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)Uwagi
Bilet ulgowy1 tercja (45 minut)4 złBilet ulgowy przysługuje dzieciom do 7 roku życia oraz za okazaniem ważnej legitymacji:
- dzieciom i młodzieży szkolnej
- studentom do 26 roku życia
- emerytom i rencistom
Bilet normalny1 tercja (45 minut)6 zł
Bilet rodzinny 2+21 tercja (45 minut)16 złRodzina - dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci do 18 lat
Bilet grupowy1 osoba / 1 tercja (45 minut)3 złGrupa licząca minimum 15 osób wraz z opiekunem
Wypożyczalnia i usługi dodatkowe
Nazwa usługiJednostka miaryCena (brutto)
Wypożyczenie łyżew1 para / 1 tercja (45 minut)5 zł
Wypożyczalnia pingwina do nauki jazdy1 sztuka / 1 tercja (45 minut)5 zł
Ostrzenie łyżew1 para10 zł
Park Wodny w Ostrołęce, ul. Wincentego Witosa 3

Park Wodny w Ostrołęce, ul. Wincentego Witosa 3

Bilet jednorazowy
Normalny15,00 zł
Ulgowy10,00 zł
Dopłata za minutę0,30 zł
Karnet
Cena KarnetuWażność
Zielony (wartość 120 zł)100,00 zł60 dni
Żółty (wartość 225 zł)180,00 zł120 dni
Wejścia-grupowe
Wejścia grupoweCena zł/godz/os
Grupa dzieci od 10 osób8,00 zł
Grupa dorosłych od 10 osób10,00 zł
Wynajem 1 toru
Wynajem 1 toru na basenie sportowym na 60 minut, maksymalnie do 8 osób100,00 zł
Wynajem basenu sportowego na 60 minut500,00 zł
Nauka pływania Delfinek
dziecidorośli
Nauka pływania indywidualna z instruktorem1 cykl80,00 zł100,00 zł
Nauka pływania w grupie 8-osobowej8 cykli150,00 zł240,00 zł
Treningi
Trening jednego zawodnika miejskiego klubu sportowego sekcji pływackiej1 miesiąc70,00 zł
Pozostałe usługi
Wynajem salki sportowej60 min40,00 zł
Kręgielnia – rezerwacja 1 toru (pon-pt)60 min/30 min45,00 zł30,00 zł
Kręgielnia – rezerwacja 1 toru (soboty, niedziele i święta)60 min/30 min70,00 zł45,00 zł
Kręgielnia - rezerwacja po 22:00 60 min120,00 zł
Kręgielnia – rezerwacja toru (pon-pt) dla zawodnika klubu bowlingowego działającego na terenie miasta Ostrołęki60 min25,00 zł
Kręgielnia – rezerwacja toru (soboty, niedziele i święta) dla zawodnika klubu bowlingowego działającego na terenie miasta Ostrołęki60 min40,00 zł
Rezerwacja łaźni na wyłączność (maksymalnie 8 osób)90 min100,00 zł
Rezerwacja sauny na wyłączność (maksymalnie 8 osób)90 min100,00 zł
Rezerwacja łaźni i sauny na wyłączność90 min180,00 zł
Aqua aerobik (grupa 12-15 osób)8 cykli150,00 zł/os
Aqua aerobik indywidualnie1 cykl20,00 zł
Wynajęcie powierzchni reklamowej1 m235,00 zł
Wynajęcie powierzchni użytkowej1 m245,00 zł
Wynajęcie Sali Konferencyjnej 60 min60,00 zł
Wynajęcie Sali Klubowej60 min30,00 zł