• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego dróg, chodników, „siłowni pod chmurką”, boisk osiedlowych, na terenie miasta.
  • Zakres działań służb technicznych jest bardzo szeroki.
  • Utrzymujemy też, przede wszystkim w oparciu o własny potencjał, bazy magazynowo – techniczne, które znajdują się przy ul. Poznańskiej i Wiaduktowej.
  • Zapewniamy serwis techniczny (m.in. budowlanka, hydraulika, elektryka) publicznym placówkom oświatowym na terenie miasta Ostrołęki.
Dział Infrastruktury Technicznej – Drogi
ul. Wiaduktowa 3
tel. 535 300 378