Prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na ostrołęckich orlikach

Wraz z początkiem kwietnia pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce rozpoczęli prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na ostrołęckich orlikach.

Na każdym z obiektów zaplanowano szereg czynności m.in. takich jak:

 • przegląd stanu nawierzchni,
 • oczyszczenie nawierzchni boiska,
 • napowietrzenie nawierzchni urządzeniem ”Terra Rake”,
 • szczotkowanie urządzeniem „Terra Brush”,
 • naprawa, bądź wymiana na nowe wyeksploatowanych części.

Systematyczna konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy, jest wymagana ze względu  na utrzymanie odpowiednich parametrów, oraz poprawę komfortu użytkowania obiektu. Odpowiednio przygotowana do sezonu nawierzchnia zużywa się w mniejszym stopniu co znacząca wydłuża okres żywotności boiska ze sztuczną trawą. MOSiR posiada długoletnie doświadczenie w pielęgnacji sztucznych muraw i dysponuje profesjonalnym sprzętem dedykowanym do pielęgnacji sztucznych muraw.

 • Prace pielęgnacyjne zostaną wykonane na obiektach przy:
 • Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica,
 • Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkole Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej,
 • Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego,
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dodatkowo pracami zostały objęte boiska Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4.

Rekomendowane artykuły