Prace pielęgnacyjne na ostrołęckich orlikach

Wraz z początkiem kwietnia pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce rozpoczęli prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na ostrołęckich orlikach.

Na każdym z obiektów zaplanowano szereg czynności m.in. takich jak:

 • przegląd stanu nawierzchni,
 • oczyszczenie nawierzchni boiska,
 • napowietrzenie nawierzchni urządzeniem ”Terra Rake”,
 • szczotkowanie urządzeniem „Terra Brush”,
 • naprawa, bądź wymiana na nowe wyeksploatowanych części.

Wykonane prace zdecydowanie przełożą się na komfort użytkowania boisk zarówno przez uczniów szkół, młodych sportowców ostrołęckich klubów czy amatorskich grup piłkarskich.

 • Prace pielęgnacyjne zostaną wykonane na obiektach przy:
 • Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica,
 • Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkole Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej,
 • Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego,
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dodatkowo pracami zostały objęte boiska Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4.

Aktualny harmonogram rezerwacji orlików można sprawdzić na stronie www.mosir.ostroleka.pl w zakładce „Orliki – rezerwacje” lub uzyskać informacje telefonicznie: 505 027 029 bądź mailowo: piotr.karczewski@mosir.ostroleka.pl

Rekomendowane artykuły