Projekt Lokalny Animator Sportu

75.600 zł to kwota dofinansowania, jaką Miasto Ostrołęka pozyskało na pracę 14 animatorów w obecnym sezonie na siedmiu obiektach sportowych. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Obsługą programu w Ostrołęce i nadzorem nad pracą animatorów od 2022 roku zajmuje się MZOS-TiIT w Ostrołęce.
Projekt Lokalny Animator Sportu polega na ustanowieniu wykwalifikowanych opiekunów sportowych realizujących działalność szkoleniową i aktywizacyjną w zakresie kultury fizycznej  na obiektach miejskiej infrastruktury sportowej. Animatorami mogą być nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy. Celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Do dyspozycji są obiekty przy:
– Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza
– Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica,
– Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza,
– Szkole Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej,
– Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego,
– Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
– Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tegorocznym operatorem zadania jest Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy, który dofinansował pracę ostrołęckich animatorów środkami przekazanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Dostępność obiektów i dodatkowe informacje pod adresem mailowym pawel.buczek@mzostiit.ostroleka.pl lub tel. 795 748 187.

Rekomendowane artykuły