Sprzedaż kostki brukowej

Informujemy o możliwości zakupu kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki chodników miejskich. Łącznie w ofercie dostępnych jest prawie 1000 m2.Kostka brukowa dostępna jest w rozpisanym przez MZOSTiIT pisemnym przetargu ofertowym.Cena wywoławcza …