Sprzedaż kostki brukowej

Informujemy o możliwości zakupu kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki chodników miejskich. Łącznie w ofercie dostępnych jest prawie 1000 m2.
Kostka brukowa dostępna jest w rozpisanym przez MZOSTiIT pisemnym przetargu ofertowym.
Cena wywoławcza za metr kwadratowy wynosi:
15 zł za kostkę o grubości 6 cm
16 zł za kostkę o grubości 8 cm
W przetargu dostępna jest:
1. Kostka Holland żółta, 8 cm – 57,96 m2 – cena wywoławcza: 16 zł/m2
2. Kostka szara fala, 6 cm – 208,37 m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2
3. Kostka grafit fala, 6 cm – 244,01 m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2
4. Kostka czerwona fala, 6 cm – 177,48 m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2
5. Kostka grafit fala, 6 cm – 24,36m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2
6. Kostka czerwona prostokąt, 6 cm – 109,28m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2
7. Kostka szara prostokąt, 6 cm – 104,06m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2
8. Kostka prostokąt grafit, 6 cm – 43,41m2 – cena wywoławcza: 15 zł/m2

Każda z 8 wyżej wymienionych części  zaoferowanej do sprzedaży kostki brukowej będzie oceniana oddzielnie.
W celu oględzin i dokonania wyboru zainteresowanych zapraszamy do Wojciechowic, ul. Wiaduktowa 3 w dni robocze, w godz. 7.00 – 15.00.

Oferty można składać do 14 maja 2020 r. do godz. 11.00. Sprzedający nie wymaga wpłaty wadium.

Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w sekretariacie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. gen. Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka, 29 760 68 68

Formularze ofertowe do przetargu należy pobrać ze strony BIP
ZDJĘCIA NA FB

Część nr 1 Kostka Holland żółta 8 cm – 57,96 m² – oznaczona dodatkowo na zielono na ofoliowaniu
Część nr 2 Kostka szara fala 6 cm – 208,37 m² – oznaczona dodatkowo na zielono na ofoliowaniu
Część nr 3 Kostka grafit fala 6 cm – 244,01 m² – oznaczona dodatkowo na zielono na ofoliowaniu
Część nr 4 Kostka czerwona fala 6 cm – 177,48 m² – oznaczona dodatkowo na zielono na ofoliowaniu
Część nr 5 Kostka grafit fala 6 cm – 24,36m² – oznaczona dodatkowo na pomarańczowo na ofoliowaniu
Część nr 6 Kostka czerwona prostokąt 6 cm – 109,28m² – oznaczona dodatkowo na pomarańczowo na ofoliowaniu
Część nr 7 Kostka szara prostokąt 6 cm – 104,06m² – oznaczona dodatkowo na pomarańczowo na ofoliowaniu
Część nr 8 Kostka prostokąt grafit 6 cm – 43,41m² – oznaczona dodatkowo na pomarańczowo na ofoliowaniu

Rekomendowane artykuły