Zabiegi pielęgnacyjne na boiskach z naturalną nawierzchnią

Po okresie zimowym ,na boiskach z naturalną nawierzchnią wykonane zostały następujące zabiegi agrotechniczne:
✅ wertykulacja urządzeniem “Terra Rake”, ma ona na celu usunięcie warstwy tzw. “filcu” czyli obumarłych cząstek organicznych zalegających na powierzchni boiska oraz mechaniczne usunięcie pleśni śniegowej. Pleśń śniegowa jest dla trawy groźnym, wyniszczającym zjawiskiem, spowodowana jest długotrwałym zaleganiem pokrywy śnieżnej na płycie boiska. Podczas zalegania pokrywy śnieżnej, kategorycznie zabrania się wchodzenia na płytę boiska, ponieważ ubijanie leżącego śniegu zwiększa ryzyko powstawania pleśni śniegowej.
✅ nawożenie nawozami wieloskładnikowymi rozpoczynamy od dawki startowej, która musi być podana w odpowiednim czasie. Okres wegetacyjny dla trawy rozpoczyna się gdy średnie dobowe temperatury osiągną wartość 6*C. Zbyt wczesny wysiew nawozów nie spowoduje żądanych efektów, a składniki odżywcze wnikną w głąb gleby pozostając poza zasięgiem systemu korzeniowego trawy.
✅ regularne koszenie, minimum 2 razy w tygodniu, zapewnia odpowiednią długość trawy oraz samoczynne zagęszczanie się murawy. Trawa źle znosi nieregularne przycinanie na różną wysokość, dlatego istotne jest systematyczne koszenie. Na obiektach MZOS-TiIT używamy do koszenia międzyosiowych kosiarek rotacyjnych.
✅ przed rozgrywkami boisko jest dodatkowo włókowane włóką boiskową. Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych źdźbeł trawy oraz wyrównanie nawierzchni. Podczas tego zabiegu źdźbła układają się zgodnie z kierunkiem jazdy, tworząc efektowne pasy jaśniejszej i ciemniejszej trawy.
✅ w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody w okresach bezdeszczowych boisko jest nawadniane przy pomocy deszczowni bębnowych.
✅ wyniszczone w wyniku intensywnego użytkowania przestrzenie w polach bramkowych są na bieżąco naprawiane przez pracowników MZOS-TiIT . Przy pomocy wycinarki do darni, własnej konstrukcji, pracownicy wycinają pasy darni z mateczników, wstawiając je następnie w miejsce uszkodzonej nawierzchni. Tak przygotowana murawa nadaje się do gry bezpośrednio po wykonanym zabiegu.
✅ cyklicznie przeprowadzane są również zabiegi aeracji polegające na nakłuwaniu murawy na określoną głębokość. Zabieg ma na celu napowietrzenie i spulchnienie nawierzchni, co znacznie poprawia gospodarkę wodno-pokarmową gleby.
 
Zgodnie z ustalonym kalendarzem zabiegów pielęgnacyjnych, płyta główna stadionu przy ulicy Wincentego Witosa poddana zostanie kolejnym zabiegom m.in.
✅ opryskom herbicydem selektywnym,
✅ wysiewem kolejnych dawek nawozów wieloskładnikowych,
✅ ponownej aeracji połączonej z piaskowaniem
✅ regularnemu koszeniu i podlewaniu.
 
Dzięki takim zabiegom płyta główna stadionu przy ulicy Witosa cieszy oko kibiców, zapewnia komfort gry zawodnikom i jest zawsze pozytywnie oceniana przez składy sędziowskie oraz zawodników i trenerów drużyn przyjezdnych.

Rekomendowane artykuły