Zapisy na Bieg z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (formularz elektroniczny)

Opłata za uczestnictwo przeznaczona będzie na zakup sprzętu sportowego

dla PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Ostrołęce

– 25zł maksymalnie do dnia 2 kwietnia 2021r, do godz. 12:00,
– 10zł opłata rodzinna za jednego członka rodziny,
– mile widziane wyższe wpłaty,
– dopisek przelewu „AUTYZM”.

PKO BP S.A. 62 1020 3802 0000 1002 0164 8393

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Rekomendowane artykuły