Zmiana nazwy jednostki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie ulega nazwa naszej jednostki z dotychczasowej: Miasto Ostrołęka – Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, na: Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Zmiana ta jest wynikiem Uchwały Nr 640/LXIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej i zmiany uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w miejską jednostkę budżetową.

W związku z powyższym zmianie ulegnie również adres e mail, który otrzymuje brzmienie:

Dotychczasowy telefon kontaktowy oraz adres siedziby jednostki nie zmieniają się.

Rekomendowane artykuły