III etap (nie kolarski) “odmrażania sportu” od 18 maja

Ministerstwo Sportu informuje

ETAP III (od 18 maja) – pytania i odpowiedzi

 1. Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?

Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, 
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu, 
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających, 
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, 
 • zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego. 
 1. Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej?

Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.

 1. Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?

Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

 1. Czy możliwa jest jazda rowerem bez maseczki?

Jazda na rowerze możliwa jest bez maseczki jedynie na terenach leśnych.

 1. Czy można podzielić boisko piłkarskie na 4 części z zachowaniem limitu ćwiczących przebywających na boisku (8 zawodników na części, a łącznie 32 łącznie)?

Dopuszczany jest jedynie podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części.

 1. Czy można prowadzić zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej?

Tak, jeśli znajduje się ona na terenie obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu czy hali sportowej, pod warunkiem spełnienia obowiązujących wytycznych dotyczących limitów osób czy zasad sanitarnych. Nie dotyczy to takich obiektów jak parki linowe.

 1. Czy można prowadzić zajęcia, szkolenia z wspinaczki w terenie otwartym?

Nie, obecnie nie jest możliwe prowadzenie zajęć/szkoleń wspinaczkowych w terenie.

 1. Czy limit ćwiczących w przeliczeniu na powierzchnię sali/hali sportowej należy rozumieć jako limit wejść na jednorazowe zajęcia, czy jest to limit dzienny?

Nie jest to limit dzienny. Limit określa liczbę osób przebywających w tym samym momencie na danym obiekcie.

 1. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych dla klubu sportowego, będącego sportową spółka akcyjną? Czy wtedy obowiązują te same limity ćwiczących na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie wprowadza ograniczeń na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Czy można pływać na jachcie 6 osobowym w grupie 6 osób, które nie są ze sobą spokrewnione?

W tej chwili nie ma limitu osób pływających na danej jednostce, natomiast liczba osób nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej.

 1. Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który w myśl prawa budowlanego jest obiektem użytkowym, a został przystosowany do odbywania zajęć sportowych?

Tak, jednak miejsce to musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych (art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).

 1. Czy na sali sportowej można prowadzić zajęcia odpłatne dla uczestników tzw. zajęcia indywidualne?

Tak można. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie.

 1. Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających z sali/hali.

 1. Kiedy możliwa będzie działalność polegająca na prowadzeniu basenów, siłowni i klubów fitness?

Jest to planowane w IV etapie „odmrażania” sportu. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które dynamicznie zmieniają się każdego dnia.

 1. Czy można prowadzić bezpłatne zajęcia fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących?

Tak , możliwe jest prowadzenie zajęć fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących. Nie dotyczy to prowadzenia działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness.

 1. Jaki dystans powinni zachowywać między sobą ćwiczący na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie określa dystansu między ćwiczącymi na sali/hali sportowej. Zalecane jednak jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu społecznego. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

 1. Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?

Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

 1. Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

 1. Czy ćwiczący na sali/hali sportowej musza mieć założone maseczki?

Nie, podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 1. Czy możliwe jest dzielenie dużej sali/hali sportowej na mniejsze sektory?

Nie, możliwość dzielenia dotyczy jedynie pełnowymiarowych boisk otwartych.

 1. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do koszykówki? Jakie obowiązują wtedy zasady?

Tak, jest możliwe, o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).

 1. Jestem trenerem prowadzącym działalność gospodarczą. Czy mogę prowadzić zajęcia płatne typu crossfit na sali/hali sportowej?

Tak, nie ma ograniczeń co do formy aktywności.

 1. Czy po godzinach zajęć klubowych możliwe jest udostępnienie boisk w hali sportowej na potrzeby komercyjnego wynajmu dla graczy?

Tak, jest to możliwe przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

 1. Czy możliwe jest otwarcie hali widowiskowo–sportowej na inny cel niż zajęcia sportowe? Czy mogą to być zajęcia inne niż organizowane przez klub sportowy? Czy mogą to być zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych?

Udostępnienie sali/hali sportowej jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż będzie na niej realizowane sportowe szkolenie klubowe lub zajęcia sportowe. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w zakresie rodzaju podmiotów realizujących te działania. Zajęcia mogą być otwarte dla wszystkich przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

 1. Czy można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe nordic walking dla seniorów?

Tak, pod warunkiem, iż odbywają się one na obiektach wymienionych w rozporządzeniu.

 1. Czy można zmniejszyć limit ćwiczących na hali sportowej np. z 24 os na 22 i dzięki temu umożliwić udział 4 trenerów w zajęciach?

Jest to dopuszczalne. Co do zasady istotą przepisu jest nieprzekroczenie maksymalnego limitu osób przebywających jednocześnie na obiekcie.

 1. Czy wskazane limity osób dotyczą tylko samego boiska czy także terenu wokół niego, np strefy za bramkami/za linią boiska?

Limity odnoszą się do całego obiektu.

 1. Czy jest dolna granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12 osób + trener?

Nie ma. Natomiast należy zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi.

 1. Ilu ćwiczących może przebywać na pełnowymiarowej płycie piłkarskiej, która nie ma podziału?

W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów.

 1. Ilu ćwiczących może przebywać na połowie boiska piłkarskiego w przypadku jego podziału na dwie części?

W przypadku podziału pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na każdej połowie w tym samym momencie może przebywać 16 osób + 3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

 1. Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który posiada halę sportową oraz salę do fitness oraz basen?

Możliwość skorzystania z enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być uruchomione ze względu na zagrożenie epidemiczne.

 1. Czy rodzice dzieci poniżej 13 roku życia mogą być na trybunach sali sportowej podczas zajęć sportowych?

Nie mogą. Trybuny sportowe traktowane są jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit.

 1. Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach walki?

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.

 1. Czy podczas zajęć z koszykówki lub siatkówki każdy z ćwiczących powinien mieć swoją piłkę?

Wskazane jest, aby każdy uczestnik zajęć korzystał ze swojego sprzętu treningowego.

 1. Czy zniesienie ograniczenia w sportach wodnych dotyczy tylko rekreacji czy także działalności zorganizowanej klubów sportowych?

Zniesienie limitu osób korzystających ze sportów wodnych i motorowodnych dotyczy zarówno rekreacji, jak i działalności klubów sportowych np. zorganizowanych zajęć sportowych. Na danej jednostce może przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna ze specyfikacją jednostki pływającej). Jednocześnie należy przestrzegać zasad dystansowania społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w marinach, na przystaniach itp.

 1. Czy zostaną otwarte sale przy szkołach pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych?

Od 18 maja będzie można korzystać z hal i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach, przy zachowaniu limitu osób w zależności od powierzchni danego obiektu. Ostateczna decyzja o otwarciu sali sportowej przy szkole należy do podmiotu odpowiedzialnego za jego udostępnianie.

 1. Czy jest katalog sportów, które mogą być uprawiane w halach i salach oraz na obiektach
  o charakterze otwartym?

Obowiązujące przepisy nie zawierają takiego katalogu.

 1. Czy w moim mieście zostaną otwarte hale i sale sportowe? Pomimo zapowiedzi rządu w moim mieście 4 maja nie otwarto Orlików.

Wprowadzane regulacje dają prawo a nie narzucają obowiązku otwierania obiektów przez podmioty nimi administrujące.

 1. Czy na jeden obiekt, w którym są 4 sale poniżej 300 m2 można wpuścić 12 osób plus trenera na każdą salę?

Limit 12 osób korzystających z danego obiektu plus 1 trener dotyczy odrębnie każdej hali/sali sportowej do 300 m2 (z wyłączeniem szatni, pomieszczeń socjalnych itp.)

 1. Czy pole powierzchni hali/sali liczone jest jak w galeriach handlowych tj. pole powierzchni całego klubu z szatniami, pomieszczeniami socjalnymi itp.?

Limity osób korzystających z danego obiektu dotyczą powierzchni służącej do uprawiania sportu tj. liczonej bez szatni czy pomieszczeń socjalnych. Należy pamiętać, że siłownie, centra i kluby + fitness nie mogą na tym etapie funkcjonować.

 1. Czy można podzielić na sektory pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej – osobno grupa na skoczni, rzutni, bieżni po jednej i drugiej stronie oraz na płycie trawiastej? Ile osób może korzystać z takiego obiektu?

Stadion lekkoatletyczny traktuje się jako jeden obiekt sportowy, dlatego w tym samym czasie maksymalnie może przebywać na nim 14 osób + trener w przypadku osób korzystających z infrastruktury lekkoatletycznej lub odpowiednia liczba zawodników przewidziana dla pełnowymiarowych otwartych boisk, tj. 22 i 4 trenerów,przy czym dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów.

 1. Czy w przypadku obiektu wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej oraz skatepark limity korzystających dotyczą oddzielnie boiska i skateparku?

W tym przypadku ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów oddzielnie.

 1. Kiedy możliwe będzie przeprowadzenie imprez biegowych lub kolarskich?

Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności będą mogły być organizowane po wprowadzeniu IV etapu „odmrażania” sportu.

Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które w sposób dynamiczny zmieniają się każdego dnia.

 1. Czy Orliki są otwarte dla stowarzyszeń i fundacji czy dla wszystkich chętnych?

Obiekty tego typu są ogólnodostępne. Natomiast podmiot zarządzający obiektem powinien zapewnić warunki do przestrzegania wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

 1. Jakie są wytyczne dla kolarstwa szosowego? Czy można trenować w grupach? Czy trzeba zasłaniać nos i usta?

Kolarstwo szosowe można uprawiać tylko indywidualnie, należy zasłonić usta i nos, zasada ta nie obowiązuje podczas jazdy w lesie.

 1. Jak wygląda sytuacja ze street workoutem? Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków?

Siłownie plenerowe w dalszym ciągu pozostają zamknięte.

 1. Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie do 14 osób w terenie?

Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe.

 1. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć z gimnastyki i akrobatyki sportowej na obiektach typu „park trampolin”?


Tak, o ile odbywa się to na obiektach wskazanych w rozporządzeniu np. sala, hala. 

49. Czy można otworzyć centra rozrywek oraz obiekty do paintballa?

Parki rozrywki w dalszym ciągu pozostają zamknięte. Możliwa jest działalność obiektów do paintballu w rygorach wskazanych w rozporządzeniu.

Rekomendowane artykuły