Od 18 maja 2020r. otwieramy wybrane obiekty!

Miasto Ostrołęka informuje, że dnia 18 maja 2020r. umożliwi dostęp do obiektów sportowych MZOS-TiIT:

 • kortów ceglanych przy ulicy Hallera 10,
 • kortów asfaltowych przy ulicy Witosa 1,
 • boisk piłkarskich przy ulicy Witosa 1,
 • boisk piłkarskich przy ulicy Partyzantów 3,
 • Skate-Parku przy ulicy Witosa 1.

W związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 odbywają się wyłącznie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz grupy zorganizowane na adres:

 • joanna.kruszewska@um.ostroleka.pl,
 • 29 765 42 43.

Po weryfikacji zapotrzebowania zainteresowane podmioty zostaną poinformowane o dostępności danego obiektu.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo będą obowiązywać zasady takie jak:

 • zachowaniu dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy),
 • weryfikacja uczestników, tylko osoby zgłoszone wcześniej do wejścia na obiekt,
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

Na każdym obiekcie zostaną przewidziane 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub zostaną przewidziane oddzielne wyjścia, wejścia na poszczególne boiska. Na stadionach piłkarskich dodatkowo zostaną stworzone strefy buforowe, aby móc dokonać podziału boisk na mniejsze i zwiększyć możliwość dostępności do obiektu dla kolejnych grup zawodniczek i zawodników.

Na każdym obiekcie w widocznym miejscu zostaną zamieszczone komunikaty informujące o sposobie korzystania z infrastruktury, informacja o obowiązkach związanych z dezynfekcją rąk oraz zakrywaniu ust i nosa, z tym zastrzeżeniem, że zakrywanie ust i nosa nie dotyczy osoby prowadzącej zajęcia oraz osób uprawiających sport na terenie obiektów.
Obowiązek zasłaniania twarzy dotyczy przemieszczania się na obiekt.

Na żadnym z obiektów nie będzie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC)!

Rekomendowane artykuły