Regulaminy otwartych obiektów od 18 maja 2020 roku

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. gen. Józefa Hallera 10

KORTY CEGLANE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

Zasady dla graczy:
Amatorzy:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Obowiązuje limit czterech osób na kort.
 4. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).
 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu.
 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.
 7. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).


Zawodnicy zrzeszeni w klubach:

 1. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Na korcie mogą przebywać cztery osoby i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2m; podczas gry 5m.
 4. Sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).
 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
 6. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).
 7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.
 8. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

Grupy dziecięce:

 1. Zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
 2. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 3. Obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć.
 4. Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych.
 5. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie.

Zasady ogólne:

 1. Korty tenisowe ziemne są częścią składową obiektu sportowego, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 10, tel. 29 760 68 68.
 2. Korzystanie z urządzeń sportowych musi być zgodne z ich przeznaczeniem.
 3. Korty czynne w dni powszednie w godz. 10oo do 21oo , a w soboty, niedziele i święta w godz. od 9oo do 21oo .
 4. Wstęp na korty dozwolony jest tylko w stroju i obuwiu sportowym po uzyskaniu zgody gospodarza obiektu (kortowego) i opłaceniu należności za korzystanie z kortu.
 5. Wysokość opłaty za korzystanie z kortu za jedną godzinę określa cennik obiektu.
 6. Rezerwacji kortu można dokonać na 1 dzień wcześniej bezpośrednio u pracownika obsługi, wnosząc jednocześnie stosowną opłatę.
 7. Rezerwacji kortów w formie karnetu lub ustnej u kortowego dokonywać można tylko na pełne godziny.
 8. Dopuszcza się w przypadku zaistniałych możliwości przedłużenie czasu aktualnie trwającej gry o 30 minut.
 9. Rezerwacji kortu w formie ustnej lub na podstawie karnetu nie można dokonywać w dniach, w których wcześniej zaplanowano zawody- turnieje, zgodnie z kalendarzem imprez.
 10. Rezerwacja ulega przedawnieniu w przypadku nie zgłoszenia się osoby/osób zainteresowanej/ych po upływie 15 minut od ustalonej godziny.
 11. Zarządca nie ponosi materialnej odpowiedzialności za czasowe wyłączenie kortów z eksploatacji na wskutek siły wyższej np. niesprzyjających warunków atmosferycznych lub nie zgłoszenia się osoby zainteresowanej.
 12. Cennik za usługi realizowane na powyższym obiekcie jest integralną częścią regulaminu obiektu.
 13. Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.
 14. Zabrania się wstępu na korty osób w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami itp., wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń.
 15. Zabrania się gry na korcie suchym lub zbyt przemoczonym.
 16. Dzieci mogą korzystać z kortów tylko pod opieką dorosłych.
 17. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą usuwane z kortów oraz pociągnięte zgodnie z przepisami do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Użytkownicy kortów zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Poszanowania obiektu oraz mienia i powierzonego sprzętu.

Użytkownikom Kortów zabrania się:

 1. Wstępu na korty w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami, wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń itp.
 2. Gry na korcie suchym lub zbyt przemoczonym.
 3. Przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej.

Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się

będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Wincentego Witosa 1

KORTY ASFALTOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

Zasady dla graczy:
Amatorzy:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Obowiązuje limit czterech osób na kort.
 4. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).
 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu.
 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.
 7. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).


Zawodnicy zrzeszeni w klubach:

 1. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Na korcie mogą przebywać cztery osoby i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2m; podczas gry 5m.
 4. Sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).
 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
 6. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).
 7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.
 8. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

Grupy dziecięce:

 1. Zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
 2. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 3. Obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć.
 4. Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych.
 5. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

Zasady ogólne:

 1. Korty tenisowe asfaltowe są częścią składową obiektu sportowego, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 10, tel. 29 760 68 68.
 2. Korzystanie z urządzeń sportowych musi być zgodne z ich przeznaczeniem.
 3. Korty czynne w godz. od 8oo do 21oo lub do zmroku.
 4. Wstęp na korty dozwolony jest tylko w stroju i obuwiu sportowym.
 5. Wstęp na korty po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu.
 6. Zarządca nie ponosi materialnej odpowiedzialności za czasowe wyłączenie kortów z eksploatacji na wskutek siły wyższej np. niesprzyjających warunków atmosferycznych lub nie zgłoszenia się osoby zainteresowanej.
 7. Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.
 8. Zabrania się wstępu na korty osób w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami itp., wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń.
 9. Zabrania się gry na korcie zbyt przemoczonym (bezpośrednio po opadach deszczu).
 10. Dzieci mogą korzystać z kortów tylko pod opieką dorosłych.
 11. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą usuwane z kortów oraz pociągnięte zgodnie z przepisami do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Użytkownicy kortów zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania niniejszego regulamin.
 2. Poszanowania obiektu oraz mienia i powierzonego sprzętu.

Użytkownikom Kortów zabrania się:

 1. Wstępu na korty w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami, wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń itp.
 2. Gry na korcie zbyt przemoczonym (bezpośrednio po opadach deszczu).
 3. Przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej.

Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Wincentego Witosa 1

SKATE-PARK

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

Zasady dla osób korzystających:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na Skate-Parku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Na Skate-Parku może maksymalnie przebywać 14 osób (+ 2 trenerów).
 4. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu zajęć/treningu. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas zajęć (np.: co 15 min.).
 5. Sprzęt (rowery, rolki, deskorolki, hulajnogi) powinny być w wyłącznym posiadaniu jednej osoby.
 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki”. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.
 7. Po zakończeniu zajęć/treningu rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).
 8. Z osobą niepełnoletnią może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny z zachowaniem właściwego dystansu społecznego oraz z zasłoniętą twarzą.

ZASADY OGÓLNE

Obiekt sportowy funkcjonuje w oparciu o:

„Zasady korzystania z komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Ostrołęki”.

 1. Skate-Park jest częścią składową obiektu sportowego, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 10, tel. 29 760 68 68.
 2. Wstęp na Skate-Park po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu.
 3. Korzystanie z urządzeń sportowych musi być zgodne z ich przeznaczeniem.
 4. Obiekt czynny w godz. od 8:00 do 21:00 lub do zmroku.
 5. Wstęp na Skate-Park dozwolony jest tylko w stroju i obuwiu sportowym.
 6. Zarządca nie ponosi materialnej odpowiedzialności za czasowe wyłączenie urządzeń z eksploatacji na skutek siły wyższej np. niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 7. Korzystający ze Skate-Parku zapewniają sobie we własnym zakresie sprzęt do trenowania.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Osoby korzystające z urządzeń Skate-Parku zobowiązane są posiadać niezbędne zabezpieczenie ciała gwarantujące bezpieczne korzystanie z nich.
 2. Korzystając z urządzeń Skate-Parku bezwzględnie wymagany jest zapięty kask na głowie!
 3. Urządzenia przeznaczone są do jazdy na łyżwo-rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach.
 4. Z części jezdnej 1 urządzenia może korzystać jednocześnie jedna osoba.
 5. Na pomosty urządzeń można jedynie wjeżdżać, wchodzenie po konstrukcji jest zabronione.
 6. Przebywanie osób postronnych w pobliżu urządzenia, na którym wykonywane są ewolucje jazdy jest zabronione.
 7. Zabrania się korzystania z urządzeń Skate-Parku, które są mokre lub uszkodzone, a na placu znajdują się jakiekolwiek przedmioty przeszkadzające w jeździe.
 8. Jeżeli zauważyłeś uszkodzenie urządzenia w Skate-Parku natychmiast powiadom o tym pozostałych użytkowników oraz właściciela obiektu (Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej).

PRZEPISY PORZĄDKOWE

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wstępu osób w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń.
 2. Korzystania z urządzeń zbyt przemoczonych (bezpośrednio po opadach deszczu).
 3. Przebywania dzieci bez opieki dorosłych.
 4. Wjazdu na obiekt i korzystania z urządzeń na motocyklach, motorowerach, skuterach, rowerach elektrycznych, hulajnogach elektrycznych.

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą usuwane z obiektu oraz pociągnięte zgodnie z przepisami do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY OD CIEBIE

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

MZOS – TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego pełne

zadowolenie korzystania z obiektu.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Partyzantów 3

BOISKO PIŁKARSKIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

Zasady dla zawodników:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt stadionu (boiska) w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Na boiskach może maksymalnie przebywać 14 osób (+ 2 trenerów).
 4. Na boisku pełnowymiarowym może maksymalnie przebywać 22 osoby (+ 4 trenerów)
 5. Na boisku pełnowymiarowym z 5-metrową strefą buforową może maksymalnie przebywać na jednej połowie boiska 16 osób (+ 3 trenerów). W takim wariancie na pełnowymiarowym boisku mogą przebywać maksymalnie 32 osoby (+ 6 trenerów).
 6. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).
 7. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego boiska, graczy i trenera. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie piłek.
 8. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.
 9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).
 10. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

ZASADY OGÓLNE

Obiekty sportowe funkcjonują w oparciu o:

„Zasady korzystania z komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Ostrołęki”.

I. W SKŁAD ZESPOŁU OBIEKTÓW WCHODZĄ:

 1. Boisko piłkarskie główne o wymiarach 103m x 68m.
 2. Boisko treningowe.
 3. Widownia na 1.500 osób wyposażona w 220 siedzisk plastikowych.

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obiekcie. Wejście na teren zespołu

obiektów równoznaczny jest z automatycznym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym

obowiązkiem wypełniania wszystkich przepisów regulaminu.

III. UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 1. Obiekt czynny jest od godziny 800 do zmierzchu lub do godziny 2200, a w przypadku imprez do czasu ich zakończenia.
 2. Wstęp na obiekt jest ogólnodostępny.
 3. Prawo do korzystania z obiektu mają:

– uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę lub

zostały ujęte w harmonogramach korzystania z obiektu,

– zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub

kulturalnych, po zawarciu umowy.

 1. Dzieci na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Zajęcia na poszczególnych boiskach mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która musi posiadać stosowne uprawnienia.
 4. Osoby indywidualne korzystają z obiektów i urządzeń sportowych na własną odpowiedzialność.
 5. Po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być przez użytkowników uporządkowane i zabezpieczone, a klucze zwrócone w miejsce pobrania.
 6. O każdym uszkodzeniu urządzenia należy natychmiast powiadomić administratora.
 7. Strojem obowiązującym dla ćwiczących na obiektach sportowych jest strój sportowy

odpowiedni dla uprawianej dyscypliny oraz urządzenia sportowego.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 2. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków

odurzających.

 1. Palenia papierosów, tytoniu itp.
 2. Wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych.
 3. Rozniecania ognia, używania fajerwerków, wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych i wybuchowych.
 4. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.
 5. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, a szczególnie płoty, drzewa, ogrodzenia boisk, dachy, wszelkiego rodzaju maszty i konstrukcje.
 6. Rzucania wszelkimi przedmiotami.
 7. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa.
 8. Sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządcy Obiektu.
 9. Pisania na budowlach oraz ich oklejania plakatami.
 10. Zaśmiecania poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz rzucanie śmieci i przedmiotów.
 11. Zakłócania spokoju i porządku między innymi poprzez organizowanie zgromadzeń na terenie całego obiektu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE I NIEPRZESTRZEGANIE

REGULAMINU

 1. Za uszkodzenie obiektu lub zniszczenie urządzenia sportowego odpowiedzialność

materialną ponosi osoba fizyczna winna spowodowania szkody, osoba prowadząca

zajęcia lub organizacja czy instytucja, która wynajmowała obiekt.

 1. Osoby lub instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania z obiektu.
 2. MZOS-TiIT zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez służby porządkowe lub inny organ uprawniony (Policję, Straż Miejską), każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu, lub której obecność jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
 3. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez ćwiczących ponoszą trenerzy, opiekunowie grup oraz nauczyciele.
 4. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu oraz niewłaściwe użytkowanie urządzeń MZOS-T i IT nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.

Na czas imprezy masowej odbywającej się na obiekcie obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin porządkowy sporządzony przez organizatora danej imprezy.

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Wincentego Witosa 1

STADION MIEJSKI

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

Zasady dla zawodników:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt stadionu (boiska) w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Na boiskach może maksymalnie przebywać 14 osób (+ 2 trenerów).
 4. Na boisku pełnowymiarowym może maksymalnie przebywać 22 osoby (+ 4 trenerów)
 5. Na boisku pełnowymiarowym z 5-metrową strefą buforową może maksymalnie przebywać na jednej połowie boiska 16 osób (+ 3 trenerów) . W takim wariancie na pełnowymiarowym boisku mogą przebywać maksymalnie 32 osoby (+ 6 trenerów).
 6. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).
 7. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego boiska, graczy i trenera. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie piłek.
 8. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.
 9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).
 10. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

ZASADY OGÓLNE

Obiekty sportowe funkcjonują w oparciu o:

„Zasady korzystania z komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Ostrołęki”.

I. W SKŁAD ZESPOŁU OBIEKTÓW WCHODZĄ:

 1. Boisko piłkarskie główne o wymiarach 100m x 65m.
 2. Boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 105m x 68m.
 3. 2 boiska treningowe.
 4. Bieżnia okólna żużlowa 400m.
 5. Urządzenia lekkoatletyczne.
 6. Plac asfaltowy z wyznaczonymi boiskami do gry w tenisa ziemnego (w okresie zimowym przystosowany do lodowiska sezonowego).
 7. Skate-Park.
 8. Widownia z 2142 miejscami siedzącymi wyposażonymi w siedziska plastikowe.

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obiekcie. Wejście na teren zespołu obiektów równoznaczny jest z automatycznym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym obowiązkiem wypełniania wszystkich przepisów regulaminu.

III. UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 1. Obiekt czynny jest od godziny 800 do zmierzchu lub do godziny 2200, a w przypadku imprez do czasu ich zakończenia.
 2. Wstęp na obiekt jest ogólnodostępny z wyłączeniem boiska głównego, boiska ze sztuczną trawą i boisk do gry w tenisa ziemnego oraz specjalistycznych urządzeń do LA tj. zeskoku do skoku wzwyż, skoku w dal, rzutu oszczepem, dyskiem, kulą.
 3. Prawo do korzystania z urządzeń i obiektów wyłączonych z ogólnodostępnych mają:

– uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę lub

zostały ujęte w harmonogramach korzystania z obiektu,

– zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub

kulturalnych, po zawarciu umowy.

 1. Dzieci na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Zajęcia na poszczególnych obiektach i urządzeniach sportowych mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która musi posiadać stosowne uprawnienia.
 4. Osoby indywidualne korzystają z obiektów i urządzeń sportowych na własną odpowiedzialność.
 5. Po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być przez użytkowników uporządkowane i zabezpieczone, a klucze zwrócone w miejsce pobrania.
 6. O każdym uszkodzeniu urządzenia należy natychmiast powiadomić administratora.
 7. Strojem obowiązującym dla ćwiczących na obiektach sportowych jest strój sportowy

odpowiedni dla uprawianej dyscypliny oraz urządzenia sportowego.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 2. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków

odurzających.

 1. Palenia papierosów, tytoniu itp.
 2. Wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych.
 3. Rozniecania ognia, używania fajerwerków, wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych i wybuchowych.
 4. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.
 5. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, a szczególnie płoty, drzewa, ogrodzenia boisk, dachy, wszelkiego rodzaju maszty i konstrukcje.
 6. Rzucania wszelkimi przedmiotami.
 7. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa.
 8. Sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządcy Obiektu.
 9. Pisania na budowlach oraz ich oklejania plakatami.
 10. Zaśmiecania poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz rzucanie śmieci i przedmiotów.
 11. Zakłócania spokoju i porządku między innymi poprzez organizowanie zgromadzeń na terenie całego obiektu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE I NIEPRZESTRZEGANIE

REGULAMINU

 1. Za uszkodzenie obiektu lub zniszczenie urządzenia sportowego odpowiedzialność

materialną ponosi osoba fizyczna winna spowodowania szkody, osoba prowadząca

zajęcia lub organizacja czy instytucja, która wynajmowała obiekt.

 1. Osoby lub instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania z obiektu.
 2. MZOS-TiIT zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez służby porządkowe lub inny organ uprawniony (Policję, Straż Miejską), każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu, lub której obecność jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
 3. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez ćwiczących ponoszą trenerzy, opiekunowie grup oraz nauczyciele.
 4. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu oraz niewłaściwe użytkowanie urządzeń MZOS-T i IT nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.

Na czas imprezy masowej odbywającej się na obiekcie obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin porządkowy sporządzony przez organizatora danej imprezy.

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

Rekomendowane artykuły