Regulamin i Karta zgłoszeniowa – Sportowe Wakacje w Mieście Piłka Nożna