Nabór animatorów sportu na orlikach

W związku z kolejną edycją projektu „Lokalny Animator Sportu” rozpoczyna się nabór na funkcję animatora sportu na siedmiu boiskach typu orlik w roku 2024

I. Do zadań animatora należeć będzie:    
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach
sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin,    
2) realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy,     
3) współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,    
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,    
5) współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz  innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,    
6)  promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,    
7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,    
8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.    

II. Aplikacje na animatorów powinny uwzględniać następujące wymagania:    
1) wykształcenie wyższe, wskazane kierunkowe (np. AWF), studia podyplomowe dotyczące wychowania fizycznego lub sportu,    
2) uprawnienia instruktora lub trenera nadane przez PZS,    
3) doświadczenie szkoleniowe (udokumentowane minimum 5 lat),    
4) doświadczenie organizacyjne w sporcie,
5) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

III. Adres boisk typu orlik, których dotyczy aplikacja:
1) nr obiektu 371 – ZSZ nr 2, ul. Batalionu Czwartaków 2,
2) nr obiektu 395 – SP nr 2, ul. Papiernicza 1,
3) nr obiektu 566 – ZSZ nr 3, ul. Stefana Jaracza 5,
4) nr obiektu 1164 – SP nr 1, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 4/6,
5) nr obiektu 882 – SP nr 3, ul. Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8,
6) nr obiektu 341 – SP nr 6, ul. Henryka Sienkiewicza 15,
7) nr obiektu 1907 – SP nr 5, ul. gen. Józefa Hallera 12.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. do godziny 12:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce przy ul. gen. Józefa Hallera 10.

Załączniki:

Obowiązek informacyjny

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rekomendowane artykuły