Oferta pracy w MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce poszukuje chętnych do pracy na stanowisku w oparciu o umowę o pracę:

– konserwator urządzeń sportowych (prace na obiektach administrowanych przez MOSiR na terenie Miasta Ostrołęki m.in. prace konserwatorskie i naprawcze, dbanie o należyty stan techniczny maszyn i urządzeń, przygotowywanie obiektów do przeprowadzania wydarzeń sportowych i kulturalnych)

Ofertę kierujemy do osób z zasadniczym bądź średnim wykształceniem, które posiadają status osoby bezrobotnej poszukującej pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Chętnych prosimy o składanie podań wraz CV w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hallera 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r. Początek zatrudnienia w terminie 10 czerwca 2024 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

Rekomendowane artykuły