Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju Najważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to samospis internetowy i spis przez telefon. Spisywaniem mieszkańców Polski będą się też …

OFERTA PRACY w MZOSTiIT – pracownik budowlany

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce prowadzi nabór na stanowisko Robotnik. Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w …