AKTUALNOŚCI MOSIR GALERIA OBIEKTY RODO KONTAKT
Aktualności sportowe
NOWE REGULAMINY OBIEKTÓW - ważne od 18 maja 2020r.! KORTY, SKATE-PARK
18.05.2020r.

 

W związku z decyzją o uruchomieniu wybranych obiektów sportowych przedstawiamy poniżej obowiązujące od poniedziałku 18 maja 2020 roku regulaminy:

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO - TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. gen. Józefa Hallera 10

 

KORTY CEGLANE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

 

 

Zasady dla graczy:
Amatorzy:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Obowiązuje limit czterech osób na kort.

 4. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).

 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu.

 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

 7. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).


Zawodnicy zrzeszeni w klubach:

 1. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Na korcie mogą przebywać cztery osoby i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2m; podczas gry 5m.

 4. Sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).

 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.

 6. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).

 7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.

 8. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

Grupy dziecięce:

 1. Zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).

 2. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 3. Obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć.

 4. Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych.

 5. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie.

 

 

Zasady ogólne:

 1. Korty tenisowe ziemne są częścią składową obiektu sportowego, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 10, tel. 29 760 68 68.

 2. Korzystanie z urządzeń sportowych musi być zgodne z ich przeznaczeniem.

 3. Korty czynne w dni powszednie w godz. 10oo do 21oo , a w soboty, niedziele i święta w godz. od 9oo do 21oo .

 4. Wstęp na korty dozwolony jest tylko w stroju i obuwiu sportowym po uzyskaniu zgody gospodarza obiektu (kortowego) i opłaceniu należności za korzystanie z kortu.

 5. Wysokość opłaty za korzystanie z kortu za jedną godzinę określa cennik obiektu.

 6. Rezerwacji kortu można dokonać na 1 dzień wcześniej bezpośrednio u pracownika obsługi, wnosząc jednocześnie stosowną opłatę.

 7. Rezerwacji kortów w formie karnetu lub ustnej u kortowego dokonywać można tylko na pełne godziny.

 8. Dopuszcza się w przypadku zaistniałych możliwości przedłużenie czasu aktualnie trwającej gry o 30 minut.

 9. Rezerwacji kortu w formie ustnej lub na podstawie karnetu nie można dokonywać w dniach, w których wcześniej zaplanowano zawody- turnieje, zgodnie z kalendarzem imprez.

 10. Rezerwacja ulega przedawnieniu w przypadku nie zgłoszenia się osoby/osób zainteresowanej/ych po upływie 15 minut od ustalonej godziny.

 11. Zarządca nie ponosi materialnej odpowiedzialności za czasowe wyłączenie kortów z eksploatacji na wskutek siły wyższej np. niesprzyjających warunków atmosferycznych lub nie zgłoszenia się osoby zainteresowanej.

 12. Cennik za usługi realizowane na powyższym obiekcie jest integralną częścią regulaminu obiektu.

 13. Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.

 14. Zabrania się wstępu na korty osób w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami itp., wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń.

 15. Zabrania się gry na korcie suchym lub zbyt przemoczonym.

 16. Dzieci mogą korzystać z kortów tylko pod opieką dorosłych.

 17. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą usuwane z kortów oraz pociągnięte zgodnie z przepisami do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

 

 

Użytkownicy kortów zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Poszanowania obiektu oraz mienia i powierzonego sprzętu.

 

 

Użytkownikom Kortów zabrania się:

 1. Wstępu na korty w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami, wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń itp.

 2. Gry na korcie suchym lub zbyt przemoczonym.

 3. Przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej.

 

Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się

będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

 

 

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

 

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO - TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Wincentego Witosa 1

 

KORTY ASFALTOWE

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

 

 

Zasady dla graczy:
Amatorzy:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Obowiązuje limit czterech osób na kort.

 4. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).

 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu.

 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

 7. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).


Zawodnicy zrzeszeni w klubach:

 1. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Na korcie mogą przebywać cztery osoby i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2m; podczas gry 5m.

 4. Sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu).

 5. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.

 6. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).

 7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.

 8. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.


Grupy dziecięce:

 1. Zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).

 2. Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 3. Obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć.

 4. Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych.

 5. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

 

 

Zasady ogólne:

 1. Korty tenisowe asfaltowe są częścią składową obiektu sportowego, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 10, tel. 29 760 68 68.

 2. Korzystanie z urządzeń sportowych musi być zgodne z ich przeznaczeniem.

 3. Korty czynne w godz. od 8oo do 21oo lub do zmroku.

 4. Wstęp na korty dozwolony jest tylko w stroju i obuwiu sportowym.

 5. Wstęp na korty po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu.

 6. Zarządca nie ponosi materialnej odpowiedzialności za czasowe wyłączenie kortów z eksploatacji na wskutek siły wyższej np. niesprzyjających warunków atmosferycznych lub nie zgłoszenia się osoby zainteresowanej.

 7. Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.

 8. Zabrania się wstępu na korty osób w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami itp., wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń.

 9. Zabrania się gry na korcie zbyt przemoczonym (bezpośrednio po opadach deszczu).

 10. Dzieci mogą korzystać z kortów tylko pod opieką dorosłych.

 11. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą usuwane z kortów oraz pociągnięte zgodnie z przepisami do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

 

 

Użytkownicy kortów zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania niniejszego regulamin.

 2. Poszanowania obiektu oraz mienia i powierzonego sprzętu.

 

 

Użytkownikom Kortów zabrania się:

 1. Wstępu na korty w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jazdy rowerami i motocyklami, wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń itp.

 2. Gry na korcie zbyt przemoczonym (bezpośrednio po opadach deszczu).

 3. Przebywania dzieci bez opieki osoby dorosłej.

 

Korzystający z kortów zapewniają sobie we własnym zakresie strój sportowy, piłki i rakiety tenisowe.

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

 

 

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO - TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Wincentego Witosa 1

 

SKATE-PARK

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

 

 

Zasady dla osób korzystających:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na Skate-Parku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Na Skate-Parku może maksymalnie przebywać 14 osób (+ 2 trenerów).

 4. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu zajęć/treningu. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas zajęć (np.: co 15 min.).

 5. Sprzęt (rowery, rolki, deskorolki, hulajnogi) powinny być w wyłącznym posiadaniu jednej osoby.

 6. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki”. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

 7. Po zakończeniu zajęć/treningu rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).

 8. Z osobą niepełnoletnią może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny z zachowaniem właściwego dystansu społecznego oraz z zasłoniętą twarzą.

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

Obiekt sportowy funkcjonuje w oparciu o:

„Zasady korzystania z komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Ostrołęki”.

 

 1. Skate-Park jest częścią składową obiektu sportowego, którego właścicielem jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 10, tel. 29 760 68 68.

 2. Wstęp na Skate-Park po uprzednim uzgodnieniu z obsługą obiektu.

 3. Korzystanie z urządzeń sportowych musi być zgodne z ich przeznaczeniem.

 4. Obiekt czynny w godz. od 8:00 do 21:00 lub do zmroku.

 5. Wstęp na Skate-Park dozwolony jest tylko w stroju i obuwiu sportowym.

 6. Zarządca nie ponosi materialnej odpowiedzialności za czasowe wyłączenie urządzeń z eksploatacji na skutek siły wyższej np. niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 7. Korzystający ze Skate-Parku zapewniają sobie we własnym zakresie sprzęt do trenowania.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Osoby korzystające z urządzeń Skate-Parku zobowiązane są posiadać niezbędne zabezpieczenie ciała gwarantujące bezpieczne korzystanie z nich.

 2. Korzystając z urządzeń Skate-Parku bezwzględnie wymagany jest zapięty kask na głowie!

 3. Urządzenia przeznaczone są do jazdy na łyżwo-rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach.

 4. Z części jezdnej 1 urządzenia może korzystać jednocześnie jedna osoba.

 5. Na pomosty urządzeń można jedynie wjeżdżać, wchodzenie po konstrukcji jest zabronione.

 6. Przebywanie osób postronnych w pobliżu urządzenia, na którym wykonywane są ewolucje jazdy jest zabronione.

 7. Zabrania się korzystania z urządzeń Skate-Parku, które są mokre lub uszkodzone, a na placu znajdują się jakiekolwiek przedmioty przeszkadzające w jeździe.

 8. Jeżeli zauważyłeś uszkodzenie urządzenia w Skate-Parku natychmiast powiadom o tym pozostałych użytkowników oraz właściciela obiektu (Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej).

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wstępu osób w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wprowadzania psów, przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia urządzeń.

 2. Korzystania z urządzeń zbyt przemoczonych (bezpośrednio po opadach deszczu).

 3. Przebywania dzieci bez opieki dorosłych.

 4. Wjazdu na obiekt i korzystania z urządzeń na motocyklach, motorowerach, skuterach, rowerach elektrycznych, hulajnogach elektrycznych.

 

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz niewłaściwie zachowujące się będą usuwane z obiektu oraz pociągnięte zgodnie z przepisami do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY OD CIEBIE

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

 

 

MZOS – TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego pełne

zadowolenie korzystania z obiektu.

 

 

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

poprzedni start stop nastepny

Kalendarz imprez
Nowe aktualności
MOSIR   |   Aktualności   |   Galeria   |   Obiekty   |   Pobierz   |   Kontkat   |  
© 2009 CYBERMEDIA
Wszelkie prawa zastrzeżone