AKTUALNOŚCI MOSIR GALERIA OBIEKTY RODO KONTAKT
Aktualności sportowe
NOWE REGULAMINY OBIEKTÓW - ważne od 18 maja 2020r.! BOISKA
18.05.2020r.

 

W związku z decyzją o uruchomieniu wybranych obiektów sportowych przedstawiamy poniżej obowiązujące od poniedziałku 18 maja 2020 roku regulaminy:

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO - TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Wincentego Witosa 1

 

STADION MIEJSKI

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

 

Zasady dla zawodników:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt stadionu (boiska) w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Na boiskach może maksymalnie przebywać 14 osób (+ 2 trenerów).

 4. Na boisku pełnowymiarowym może maksymalnie przebywać 22 osoby (+ 4 trenerów)

 5. Na boisku pełnowymiarowym z 5-metrową strefą buforową może maksymalnie przebywać na jednej połowie boiska 16 osób (+ 3 trenerów) . W takim wariancie na pełnowymiarowym boisku mogą przebywać maksymalnie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 6. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).

 7. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego boiska, graczy i trenera. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie piłek.

 8. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

 9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).

 10. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

Obiekty sportowe funkcjonują w oparciu o:

Zasady korzystania z komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Ostrołęki”.

 

I. W SKŁAD ZESPOŁU OBIEKTÓW WCHODZĄ:

 1. Boisko piłkarskie główne o wymiarach 100m x 65m.

 2. Boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 105m x 68m.

 3. 2 boiska treningowe.

 4. Bieżnia okólna żużlowa 400m.

 5. Urządzenia lekkoatletyczne.

 6. Plac asfaltowy z wyznaczonymi boiskami do gry w tenisa ziemnego (w okresie zimowym przystosowany do lodowiska sezonowego).

 7. Skate-Park.

 8. Widownia z 2142 miejscami siedzącymi wyposażonymi w siedziska plastikowe.

 

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obiekcie. Wejście na teren zespołu obiektów równoznaczny jest z automatycznym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym obowiązkiem wypełniania wszystkich przepisów regulaminu.

 

III. UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 1. Obiekt czynny jest od godziny 800 do zmierzchu lub do godziny 2200, a w przypadku imprez do czasu ich zakończenia.

 2. Wstęp na obiekt jest ogólnodostępny z wyłączeniem boiska głównego, boiska ze sztuczną trawą i boisk do gry w tenisa ziemnego oraz specjalistycznych urządzeń do LA tj. zeskoku do skoku wzwyż, skoku w dal, rzutu oszczepem, dyskiem, kulą.

 3. Prawo do korzystania z urządzeń i obiektów wyłączonych z ogólnodostępnych mają:

- uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę lub

zostały ujęte w harmonogramach korzystania z obiektu,

- zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub

kulturalnych, po zawarciu umowy.

 1. Dzieci na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Zajęcia na poszczególnych obiektach i urządzeniach sportowych mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub opiekuna.

 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która musi posiadać stosowne uprawnienia.

 4. Osoby indywidualne korzystają z obiektów i urządzeń sportowych na własną odpowiedzialność.

 5. Po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być przez użytkowników uporządkowane i zabezpieczone, a klucze zwrócone w miejsce pobrania.

 6. O każdym uszkodzeniu urządzenia należy natychmiast powiadomić administratora.

 7. Strojem obowiązującym dla ćwiczących na obiektach sportowych jest strój sportowy

odpowiedni dla uprawianej dyscypliny oraz urządzenia sportowego.

 

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 2. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków

odurzających.

 1. Palenia papierosów, tytoniu itp.

 2. Wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych.

 3. Rozniecania ognia, używania fajerwerków, wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych i wybuchowych.

 4. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.

 5. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, a szczególnie płoty, drzewa, ogrodzenia boisk, dachy, wszelkiego rodzaju maszty i konstrukcje.

 6. Rzucania wszelkimi przedmiotami.

 7. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa.

 8. Sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządcy Obiektu.

 9. Pisania na budowlach oraz ich oklejania plakatami.

 10. Zaśmiecania poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz rzucanie śmieci i przedmiotów.

 11. Zakłócania spokoju i porządku między innymi poprzez organizowanie zgromadzeń na terenie całego obiektu.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE I NIEPRZESTRZEGANIE

REGULAMINU

 1. Za uszkodzenie obiektu lub zniszczenie urządzenia sportowego odpowiedzialność

materialną ponosi osoba fizyczna winna spowodowania szkody, osoba prowadząca

zajęcia lub organizacja czy instytucja, która wynajmowała obiekt.

 1. Osoby lub instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania z obiektu.

 2. MZOS-TiIT zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez służby porządkowe lub inny organ uprawniony (Policję, Straż Miejską), każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu, lub której obecność jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.

 3. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez ćwiczących ponoszą trenerzy, opiekunowie grup oraz nauczyciele.

 4. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu oraz niewłaściwe użytkowanie urządzeń MZOS-T i IT nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.

 

Na czas imprezy masowej odbywającej się na obiekcie obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin porządkowy sporządzony przez organizatora danej imprezy.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

 

 

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

 

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU OBIEKTÓW SPORTOWO - TURYSTYCZNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OSTROŁĘCE

przy ul. Partyzantów 3

 

BOISKO PIŁKARSKIE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 r., poz. 792,

oraz

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się regulamin korzystania z obiektu.

 

Zasady dla zawodników:

 1. Rekomendowane jest przyjście na obiekt stadionu (boiska) w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (poza WC) na terenie obiektu (szatnie zamknięte).

 2. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 3. Na boiskach może maksymalnie przebywać 14 osób (+ 2 trenerów).

 4. Na boisku pełnowymiarowym może maksymalnie przebywać 22 osoby (+ 4 trenerów)

 5. Na boisku pełnowymiarowym z 5-metrową strefą buforową może maksymalnie przebywać na jednej połowie boiska 16 osób (+ 3 trenerów). W takim wariancie na pełnowymiarowym boisku mogą przebywać maksymalnie 32 osoby (+ 6 trenerów).

 6. Obowiązuje odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk podczas gry (np.: co 15 min.).

 7. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego boiska, graczy i trenera. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie piłek.

 8. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.

 9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się).

 10. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

Obiekty sportowe funkcjonują w oparciu o:

Zasady korzystania z komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Ostrołęki”.

 

I. W SKŁAD ZESPOŁU OBIEKTÓW WCHODZĄ:

 1. Boisko piłkarskie główne o wymiarach 103m x 68m.

 2. Boisko treningowe.

 3. Widownia na 1.500 osób wyposażona w 220 siedzisk plastikowych.

 

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obiekcie. Wejście na teren zespołu

obiektów równoznaczny jest z automatycznym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym

obowiązkiem wypełniania wszystkich przepisów regulaminu.

 

III. UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 1. Obiekt czynny jest od godziny 800 do zmierzchu lub do godziny 2200, a w przypadku imprez do czasu ich zakończenia.

 2. Wstęp na obiekt jest ogólnodostępny.

 3. Prawo do korzystania z obiektu mają:

- uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę lub

zostały ujęte w harmonogramach korzystania z obiektu,

- zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub

kulturalnych, po zawarciu umowy.

 1. Dzieci na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Zajęcia na poszczególnych boiskach mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub opiekuna.

 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która musi posiadać stosowne uprawnienia.

 4. Osoby indywidualne korzystają z obiektów i urządzeń sportowych na własną odpowiedzialność.

 5. Po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być przez użytkowników uporządkowane i zabezpieczone, a klucze zwrócone w miejsce pobrania.

 6. O każdym uszkodzeniu urządzenia należy natychmiast powiadomić administratora.

 7. Strojem obowiązującym dla ćwiczących na obiektach sportowych jest strój sportowy

odpowiedni dla uprawianej dyscypliny oraz urządzenia sportowego.

 

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Na terenie obiektu zakazuje się:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 2. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków

odurzających.

 1. Palenia papierosów, tytoniu itp.

 2. Wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych.

 3. Rozniecania ognia, używania fajerwerków, wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych i wybuchowych.

 4. Wprowadzania psów lub innych zwierząt.

 5. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, a szczególnie płoty, drzewa, ogrodzenia boisk, dachy, wszelkiego rodzaju maszty i konstrukcje.

 6. Rzucania wszelkimi przedmiotami.

 7. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa.

 8. Sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządcy Obiektu.

 9. Pisania na budowlach oraz ich oklejania plakatami.

 10. Zaśmiecania poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz rzucanie śmieci i przedmiotów.

 11. Zakłócania spokoju i porządku między innymi poprzez organizowanie zgromadzeń na terenie całego obiektu.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE I NIEPRZESTRZEGANIE

REGULAMINU

 1. Za uszkodzenie obiektu lub zniszczenie urządzenia sportowego odpowiedzialność

materialną ponosi osoba fizyczna winna spowodowania szkody, osoba prowadząca

zajęcia lub organizacja czy instytucja, która wynajmowała obiekt.

 1. Osoby lub instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną pozbawione prawa do korzystania z obiektu.

 2. MZOS-TiIT zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez służby porządkowe lub inny organ uprawniony (Policję, Straż Miejską), każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu, lub której obecność jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.

 3. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez ćwiczących ponoszą trenerzy, opiekunowie grup oraz nauczyciele.

 4. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu oraz niewłaściwe użytkowanie urządzeń MZOS-T i IT nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.

 

Na czas imprezy masowej odbywającej się na obiekcie obowiązuje dodatkowo odrębny regulamin porządkowy sporządzony przez organizatora danej imprezy.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

 

MZOS-TiIT życzy wszystkim użytkownikom

bezpiecznego, zdrowego i dającego

pełne zadowolenie korzystania z obiektu

 

 

 

 

 

 

Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

poprzedni start stop nastepny

Kalendarz imprez
Nowe aktualności
MOSIR   |   Aktualności   |   Galeria   |   Obiekty   |   Pobierz   |   Kontkat   |  
© 2009 CYBERMEDIA
Wszelkie prawa zastrzeżone